صفحه اصلي > اختصاصی طوفان زرد / انتخاب سردبیر / جام حذفی 94-95 > پیشینه بازی سپاهان و سایپا

پیشینه بازی سپاهان و سایپا


29-09-1395, 09:31. نويسنده: hajiia
پیشینه بازی سپاهان و سایپا

لیگ یک
هفته سیزدهم-دیدار رفت1380/12/03
*سایپاکرج2-1سپاهان اصفهان
گلزن:امیرعبدی(2)برای سایپا- ادموند بزیک برای سپاهان
سرمربیان:مایلی کهن-استانکو
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و ششم -دیدار بازگشت 1381/03/07
* فولاد مبارکه سپاهان 0-0سایپا کرج
سرمربیان:استانکو- مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ دو
هفته هشتم -دیدار رفت1381/09/29
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3-0 سایپاکرج
گلزن:طالبی نصب،نویدکیا،بزیک
سرمربیان:استانکو- مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و یکم -دیدار بازگشت 1382/02/17
*سایپاکرج0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان :مایلی کهن-کاظمی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیداردر طوفان زردلیگ سه
هفته دوم-دیدار رفت1382/06/18
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-1سایپا کرج
گلزن:بزیک ( سپاهان)ویوسفی (سایپا)
سرمربیان:کاظمی- مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته پانزدهم -دیدار بازگشت1382/10/04
*سایپاکرج1-2فولادمبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:یوسفی(سایپا)،خطیبی و استپانیان برای سپاهان
سرمربیان:مایلی کهن-کاظمی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ چهارم :
هفته اول-دیدار رفت1383/06/24
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-4سایپاکرج
گلزن:آقایی(سپاهان)،عباس فرد،صادقی(2)و یوسفی
سرمربیان :استانکو-تقوی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته شانزدهم-دیدار بازگشت1383/10/18
*سایپاکرج1-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:شرفی(سایپا)،خطیبی و آقایی برای سپاهان
سرمربیان:تقوی- استانکو
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پنجم
هفته چهاردهم-دیدار رفت1384/09/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1سایپا کرج
گلزن:امیر وزیری
سرمربیان:فرهاد کاظمی-مجتبی تقوی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و نهم -دیدار بازگشت 1385/01/27
*سایپا کرج 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:عباس فرو مومن زاده برای سایپا- خطیبی(2بار)برای سپاهان
سرمربیان:مجتبی تقوی -فرهاد کاظمی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ ششم
هفته نهم -دیدار رفت 1385/08/16
*سایپا کرج 4-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:ابراهیم صادقی ،کاظم برجلو، امیر وزیری وامید شریفی نسب برای سایپا -جلال اکبری وعمادرضا برای سپاهان
سرمربیان:بيژن ذوالفقارنسب-لوکابوناچیچ
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


جام حذفی 85-86
مرحله 1/8 نهایی-1385/10/29
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0 سایپا کرج
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته بیست و چهارم -دیدار بازگشت 1386/01/15
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-0سایپا کرج
گلزن:ابوالهیل
سرمربیان:لوکا بوناچیچ-بیژن ذوالفقار نسب
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هفتم
هفته سیزدهم -دیدار رفت 1386/10/05
*سایپا کرج 1-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد
سرمربیان:علی دایی-لوکابوناچیچ
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام- دیدار بازگشت 1387/02/11
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-1سایپا کرج
گلزن:عیسی تراوره
سرمربیان:لوکابوناچیچ-علی دایی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هشتم
هفته پنجم-دیدار رفت 1387/07/27
*سایپا کرج 1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:آشتیانی برای سایپا و اصغری برای سپاهان
سرمربیان:پيرليت بارسکي-کریم قنبری
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و دوم-دیدار بازگشت 1387/10/27
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0سایپا کرج
گلزن:محرم نوید کیا(2بار)
سرمربیان:فرهاد کاظمی -پيرليت بارسکي
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ نهم
هفته نهم-دیدار رفت1388/07/09
*سایپا کرج 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد(2بار)-مهدی جعفر پورو ابراهیم توره برای سپاهان
سرمربیان:محمد مایلی کهن- امیر قلعه نویی
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و ششم -دیدار برگشت1388/11/13
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان5-1سایپا کرج
گلزن:ابراهیم توره،احمد جمشیدیان،عماد محمد رضا(2)،احسان حاج صفی برای سپاهان -سعید یوسف زاده برای سایپا
سرمربیان:
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ دهم

هفته هفدهم-دیدار رفت 1389/09/13
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان4-1سایپا کرج
گلزن:ابراهیم توره(سه بار) ومحرم نویدکیا برای سپاهان- سجاد شهباز زاده
سرمربیان:امیر قلعه نویی- محمد مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی و چهارم -دیداربازگشت 1390/02/30
*سایپا کرج 2-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد(دو بار)-میلوراد یانوش
سرمربیان:محمد مایلی کهن -امیز قلعه نویی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ یازدهم
هفته نهم -دیدار رفت 1390/07/10
*سایپا کرج 0-4فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:عماد رضا ،حسن اشجاری ،مهدی کریمیان ومیلوراد یانوش

مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و ششم-دیدار بازگشت 1390/11/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-1سایپا کرج
گلزن:سید جلال حسینی ،مجید ایوبی ( گل به خودی)- کریم انصاری فرد
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ دوازدهم
هفته پنجم-دیدار رفت 1391/05/28
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-2سایپا کرج
گلزن:شهباز زاده-غریبی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و دوم -دیدار بازگشت 1391/10/12
*سایپا کرج 0-3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:محمد رضا خلعتبری،امین جهان عالیان،احسان حاج صفی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سیزدهم
هفته سیزدهم -دیدار رفت 1392/07/26
*سایپا کرج 0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و هشتم -دیدار بازگشت 1393/01/07
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-2سایپا کرج
گلزن:مهدی شریفی و امید ابراهیمی برای سپاهان - سجاد شهباززاده و کاوه رضاییبرای سایپا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ چهارده
هفته پانزدهم -دیدار رفت 1393/08/30
*سایپا کرج 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:میلاد میداوودی و مجتبی رمضانی برای سایپا- جواهیر سوکای و عبدالله کرمی برای سپاهان
سرمربیان:مجید جلالی- حسین فرکی
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام -دیدار بازگشت 1394/02/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0سایپا کرج
گلزن:مهدی شریفی (دوبار)
سرمربیان:حسین فرکی- مجید جلالی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پانزده
هفته پنجم -دیدار رفت 1394/6/3
*سایپا کرج 0-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:احسان حاج صفی (دو بار)
سرمربیان:حسین فرکی- مجید جلالی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته بیستم -دیدار بازگشت 94/11/23
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-2سایپا کرج
گلزن:پریرا-میداوودی ،زینالی
سرمربیان:ایگور استیماچ- مجید جلالی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ شانزدهم
هفته دهم -دیدار رفت 1395/08/06
* سایپا کرج1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: شیری برای سایپا و کولیبالی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد
بازگشت