لیگ برتر ایران
هفته 17

1 - 2

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 16

1 - 1

تساوی
جام حذفی
هفته نیمه نهایی

1 - 0

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 15

1 - 1

تساوی
جام حذفی
هفته 1/4

0 - 2

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 14

2 - 1

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 13

1 - 4

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 12

1 - 2

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 11

1 - 1

تساوی
جام حذفی
هفته 1/16

0 - 1

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 10

1 - 1

تساوی