لیگ برتر ایران
هفته 9

0 - 2

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 8

0 - 1

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 7

2 - 2

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 6

0 - 2

شکست
جام حذفی ایران
هفته 1/16

1 - 0

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 5

0 - 0

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 4

2 - 0

پیروزی
لیگ برتر ایران
هفته 3

1 - 1

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 2

0 - 4

شکست
لیگ برتر ایران
هفته 1

1 - 1

تساوی
لیگ برتر ایران
هفته 30

1 - 2

شکست