اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 13
پنجشنبه
131/08/04

1 : 4
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
پخش زنده: شبکه اصفهان
محسن ترکی
- - -
تراکتورسازی تبریز
سید مهدی سید صالحی (15)
سید مهدی سید صالحی (52)
( Flavio Emanuel Lopes Paixao(58
حسن اشجاری (91)
- #13
4
1
پنجشنبه - 131/08/04 ، ساعت
سپاهان اصفهان
امید ابراهیمی (55)
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه اصفهان


فیلم دیدار
ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
ترکیب تیم تراکتورسازی تبریز :
رویدادها
ابوالحسن جعفری(کارت زرد - سپاهان)
جالوویچ (کارت زرد - سپاهان)
امید ابراهیمی (کارت زرد - سپاهان)
قاسم دهنوی(کارت زرد - تراکتور سازی)
تیم داوران:
داور وسط:
محسن ترکی
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها