اینستاگرام طوفان زرد
دوشنبه, 05 تیر 1396: هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.
- هفته 13
جمعه
1392/07/26

0 : 0
سایپای کرج سپاهان اصفهان
ورزشگاه: انقلاب کرج
پخش زنده: - - -
زرگر
- - -
سپاهان اصفهان
- #13
0
0
جمعه - 1392/07/26 ، ساعت
سایپای کرج
ورزشگاه: انقلاب کرج
تعداد تماشاگران: 2000 نفر
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: - - -


فیلم دیدار حواشی این دیدار
ترکیب تیم سایپای کرج :
ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
رویدادها
مجید ایوبی (کارت زرد)
تیم داوران:
داور وسط:
زرگر
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها