اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 8
جمعه
1388/07/03

3 : 1
سپاهان اصفهان صبای قم
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
پخش زنده: شبکه اصفهان
مهرپیشه
- - -
صبای قم
داوودحقی(35)p
- #8
1
3
جمعه - 1388/07/03 ، ساعت
سپاهان اصفهان
احسان حاج صفی (16)
احمدجمشیدیان(29)
عمادمحمدرضا(37)
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه اصفهان


ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
ترکیب تیم صبای قم :
رویدادها
سیدجلال حسینی(کارت زرد)
سیدمهدی رحمتی(کارت زرد)
ابراهیم توره(کارت زرد)
مرتضی کاشی(کارت زرد)
داوود حقی(کارت زرد)
تیم داوران:
داور وسط:
مهرپیشه
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها