اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 28
شنبه
1388/12/15

1 : 1
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
ورزشگاه: یادگار امام
پخش زنده: شبکه سهند
جهانبازی
- - -
سپاهان اصفهان
ابراهیم توره(9)
- #28
1
1
شنبه - 1388/12/15 ، ساعت
تراکتورسازی تبریز
فرهادخیرخواه(6)
ورزشگاه: یادگار امام
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه سهند


ترکیب تیم تراکتورسازی تبریز :
ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
رویدادها
ابراهیم توره
مهدی جعفرپور
احمدآل نعمه
تیم داوران:
داور وسط:
جهانبازی
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها