اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 31
دوشنبه
1390/02/05

0 : 0
سپاهان اصفهان صبای قم
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
پخش زنده: شبکه اصفهان
البرز حاجی پور
- - -
صبای قم
- #31
0
0
دوشنبه - 1390/02/05 ، ساعت
سپاهان اصفهان
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه اصفهان


ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
ترکیب تیم صبای قم :
رویدادها
هادی عقیلی (کارت زرد - سپاهان)
محسن بنگر (کارت زرد - سپاهان)
حامد لک (کارت زرد - صبا)
حمیدرضا فرزانه (کارت زرد - صبا)
مرتضی کاشی (کارت زرد - صبا)
تیم داوران:
داور وسط:
البرز حاجی پور
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها