اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 9

1385/08/16

4 : 2
سایپای کرج سپاهان اصفهان
ورزشگاه: انقلاب
پخش زنده: - - -
قهرمانی
- - -
سپاهان اصفهان
جلال اکبری (61)
عمادرضا (82)
- #9
2
4
- 1385/08/16 ، ساعت
سایپای کرج
ابراهیم صادقی (50)
کاظم برجلو (68)
امیر وزیری (75)
امید شریفی نسب (93)
ورزشگاه: انقلاب
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: - - -


ترکیب تیم سایپای کرج :
سرمربی:بيژن ذوالفقارنسب
ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
سرمربی:لوکا بوناچیچ
رویدادها
حمیدرضا فرزانه (کارت زرد - سایپا)
حمیدرضا رجبی (کارت زرد - سایپا)
عمادرضا (کارت زرد - سپاهان)
سید مهدی سید صالحی (کارت زرد - سپاهان)
تیم داوران:
داور وسط:
قهرمانی
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها