اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 15
سه شنبه
1386/09/06

0 : 1
صباتهران سپاهان
ورزشگاه: - - -
پخش زنده: - - -
ترکی
- - -
سپاهان
محسن حمیدی (52)
- #15
1
0
سه شنبه - 1386/09/06 ، ساعت
صباتهران
ورزشگاه: - - -
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: - - -


ترکیب تیم صباتهران :
ترکیب تیم سپاهان :
رویدادها
یحیی گل محمدی (کارت زرد)
مرتضی کاشی(کارت زرد)
محسن بنگر (کارت زرد)
عباس محمدی (کارت زرد)
حسین کاظمی(کارت زرد)
تیم داوران:
داور وسط:
ترکی
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها