اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 2
سه شنبه
1382/06/18

1 : 1
سپاهان سایپا کرج
ورزشگاه: نقش جهان
پخش زنده: شبکه اصفهان
- - -
- - -
سایپا کرج
یوسفی(51)
- #2
1
1
سه شنبه - 1382/06/18 ، ساعت
سپاهان
بزیک(11)
ورزشگاه: نقش جهان
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه اصفهان


ترکیب تیم سپاهان : سرمربی:کاظمی
ترکیب تیم سایپا کرج : سرمربی:مایلی کهن
رویدادها
تیم داوران:
داور وسط:
- - -
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها