اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 15
پنجشنبه
1382/10/04

1 : 2
سایپا سپاهان
ورزشگاه: انقلاب کرج
پخش زنده: - - -
- - -
- - -
سپاهان
خطیبی(29)
استپانیان(91)
- #15
2
1
پنجشنبه - 1382/10/04 ، ساعت
سایپا
یوسفی (38)
ورزشگاه: انقلاب کرج
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: - - -


ترکیب تیم سایپا : سرمربی :مایلی کهن
ترکیب تیم سپاهان : سرمربی:کاظمی
رویدادها
تیم داوران:
داور وسط:
- - -
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها