اینستاگرام طوفان زرد
دوشنبه, 02 مرداد 1396: تولد عماد محمدرضا (1361)
- هفته 6
دوشنبه
1384/07/11

3 : 1
صبا تهران سپاهان اصفهان
ورزشگاه: - - -
پخش زنده: - - -
مسعود مرادی
- - -
سپاهان اصفهان
سید مهدی سید صالحی(2)
- #6
1
3
دوشنبه - 1384/07/11 ، ساعت
صبا تهران
عای دایی(32)
عای دایی(52)
سعید دقیقی(54)
ورزشگاه: - - -
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: - - -


ترکیب تیم صبا تهران :
ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
رویدادها
تیم داوران:
داور وسط:
مسعود مرادی
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها