اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 14
جمعه
1384/09/25

0 : 1
سپاهان اصفهان سایپا کرج
ورزشگاه: نقش جهان
پخش زنده: شبکه اصفهان
سعید رحیمی مقدم
- - -
سایپا کرج
وزیری(55)
- #14
1
0
جمعه - 1384/09/25 ، ساعت
سپاهان اصفهان
ورزشگاه: نقش جهان
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه اصفهان


ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
سرمربی:مجتبی تقوی
ترکیب تیم سایپا کرج :
سرمربی:فرهاد کاظمی
رویدادها
تیم داوران:
داور وسط:
سعید رحیمی مقدم
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها