اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 1
سه شنبه
1383/06/24

1 : 4
سپاهان سایپا کرج
ورزشگاه: نقش جهان
پخش زنده: شبکه اصفهان
- - -
- - -
سایپا کرج
عباس فرد(4)
صادقی(36)(76)
یوسفی(65)
- #1
4
1
سه شنبه - 1383/06/24 ، ساعت
سپاهان
آقایی(17)
ورزشگاه: نقش جهان
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: شبکه اصفهان


ترکیب تیم سپاهان :
سرمربی:استانکو
ترکیب تیم سایپا کرج :
سرمربی:مجتبی تقوی
رویدادها
تیم داوران:
داور وسط:
- - -
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها