اینستاگرام طوفان زرد
سه شنبه, 31 مرداد 1396: قهرمانی سپاهان در جام چهارجانبه اتحادیه (1382)
- هفته 1/8
جمعه
1385/10/29
- - -
2 : 0
سپاهان اصفهان سایپا تهران
ورزشگاه: - - -
پخش زنده: - - -
- - -
- - -
سایپا تهران
- #1/8
0
2
جمعه - 1385/10/29 ، ساعت - - -
سپاهان اصفهان
ورزشگاه: - - -
تعداد تماشاگران:
وضعیت چمن:
وضعیت هوا و بارش: - - -
پخش زنده: - - -


ترکیب تیم سپاهان اصفهان :
ترکیب تیم سایپا تهران :
رویدادها
تیم داوران:
داور وسط:
- - -
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:
محرومان سپاهان برای این دیدار
مصدومان سپاهان برای این دیدار
بازگشت به لیست دیدار ها