اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 0 : 2 میهمان
اوراواردز ژاپن سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1386/08/23
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان اوراواردز ژاپن
چهارشنبه
1386/08/16
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 0 : 0 میهمان
الوحده امارات سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1386/08/02
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان الوحده امارات
چهارشنبه
1386/07/11
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 0 میهمان
کاوازاکی ژاپن سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1386/07/04
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان کاوازاکی ژاپن
چهارشنبه
1386/06/28
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان الشباب عربستان
چهارشنبه
1386/03/02
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 5 : 0 میهمان
الاتحاد سوریه سپاهان اصفهان
جمعه
1386/02/19
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان العین امارات
چهارشنبه
1386/02/05
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 2 : 3 میهمان
العین امارات سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1386/01/22
21:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 0 میهمان
الشباب عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1386/01/01
22:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الاتحاد سوریه
چهارشنبه
1385/12/16
21:15