اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان الاتفاق عربستان
سه شنبه
1388/02/29
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 2 میهمان
الشباب امارات سپاهان اصفهان
سه شنبه
1388/02/15
21:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان بنیادکار ازبکستان
سه شنبه
1388/02/01
16:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 2 : 2 میهمان
بنیادکار ازبکستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1388/01/19
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 2 میهمان
الاتفاق عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1387/12/28
22:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الشباب امارات
چهارشنبه
1387/12/21
17:00