اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 2 میهمان
العین امارات سپاهان اصفهان
سه شنبه
1389/2/7
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان الشباب عربستان
سه شنبه
1389/1/24
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پاختاکور ازبکستان
چهارشنبه
1389/1/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 2 میهمان
پاختاکور ازبکستان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1389/1/3
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان العین امارات
چهارشنبه
1388/12/19
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 1 : 1 میهمان
الشباب عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1388/12/5
- - -