اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 2 : 1 میهمان
السد قطر سپاهان اصفهان

1390/7/6
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
حواشی شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان السد قطر

1390/6/23
19:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان بنیادکار ازبکستان
سه شنبه
1390/3/3
19:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 4 میهمان
الجزیره امارات سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1390/2/21
20:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان الهلال عربستان
چهارشنبه
1390/2/14
20:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 1 میهمان
الغرافه قطر سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1390/1/31
19:20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الغرافه قطر
سه شنبه
1390/1/16
20:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 5 میهمان
سپاهان اصفهان الجزیره امارات
سه شنبه
1389/12/24
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 2 : 1 میهمان
الهلال عربستان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1389/12/10
21:00