اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان الغرافه قطر
سه شنبه
1392/02/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

5
میزبان 2 : 1 میهمان
النصر امارات سپاهان اصفهان
سه شنبه
1392/02/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 1 : 4 میهمان
الاهلی عربستان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1392/01/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 4 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان الاهلی عربستان
سه شنبه
1392/01/13
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 3 میهمان
الغرافه قطر سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1391/12/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

1
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان النصر امارت
چهارشنبه
1391/12/09