اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

6
میزبان 0 : 1 میهمان
الهلال عربستان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1393/02/02
23:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

5
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان السد قطر
سه شنبه
1393/01/26
21:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

4
میزبان 0 : 0 میهمان
الاهلی امارات سپاهان اصفهان
سه شنبه
1393/01/12
21:50
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

3
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان الاهلی امارات
چهارشنبه
1392/12/28
21:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

2
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان الهلال عربستان
چهارشنبه
1392/12/21
20:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1
میزبان 1 : 3 میهمان
السد قطر سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1392/12/7
20:00