اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 1 : 3 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1381/3/21
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 2 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
جمعه
1381/3/17
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
یکشنبه
1381/3/12
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 0 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1381/1/19
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 1 : 1 میهمان
شهرداری اهواز سپاهان اصفهان
شنبه
1380/11/20
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان شهرداری اهواز
جمعه
1380/10/21
- - -