اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 1 : 1 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
- - -
- - -
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 1 : 1 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
- - -
- - -
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 2 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
- - -
- - -
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 1 : 0 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
- - -
- - -
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
- - -
- - -
- - -