اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 2 : 0 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1383/4/24
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
چهارشنبه
1383/4/17
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
شنبه
1383/4/6
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 2 میهمان
استقلال اهواز سپاهان اصفهان
دوشنبه
1383/4/1
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال اهواز
پنجشنبه
1383/3/28
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 2 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
- - -
- - -
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 2 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
- - -
- - -
- - -