اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 1 : 4 میهمان
پاس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1384/4/5
- - -