اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
جمعه
1385/6/31
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

FN
میزبان 1 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1385/6/22
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/2
میزبان 3 : 1 میهمان
صباباتری تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1385/2/17
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
جمعه
1385/2/8
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 0 میهمان
پاس تهران سپاهان اصفهان
دوشنبه
1384/12/22
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/16
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
دوشنبه
1384/11/3
- - -