اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 2 : 4 میهمان
پگاه گیلان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1387/3/7
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 2 : 1 میهمان
فجرسپاسی شیراز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1386/12/7
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/16
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان مهرکام پارس تهران
دوشنبه
1386/11/29
- - -