اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1388/2/10
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/16
میزبان 1 : 7 میهمان
سپاهان اصفهان مقاومت مازندران
چهارشنبه
1387/10/4
- - -