اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 1 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1388/12/27
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/16
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان صنعتی کاوه تهران
شنبه
1388/12/1
- - -