اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 0 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1390/3/8
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/8
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
دوشنبه
1389/9/22
- - -
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1/16
میزبان 3 : 1 میهمان
ماشین سازی تبریز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1389/7/27
- - -