اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

FN
میزبان 2 : 2 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1392/2/15
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

1/2
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
شنبه
1392/1/10
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان
چهارشنبه
1391/10/20
14:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

1/8
میزبان 1 : 0 میهمان
مس رفسنجان سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1391/9/30
13:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

1/16
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
پنجشنبه
1391/9/23
16:15