اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

میزبان : میهمان


اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1/2
میزبان 2 : 2 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1395/09/03
14:20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1/4
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
پنجشنبه
1394/8/14
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار شرح بازی

1/8
میزبان 3 : 1 میهمان
کارای شیراز سپاهان اصفهان
شنبه
1394/6/28
16:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1/16
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان سفیر قزوین
جمعه
1394/6/20
16:30