اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
سه شنبه
1381/03/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال رشت سپاهان اصفهان
جمعه
1381/03/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
یکشنبه
1381/02/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 0 : 3 میهمان
استقلال سپاهان اصفهان
سه شنبه
1381/02/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 3 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پاس تهران
جمعه
1381/02/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 0 : 0 میهمان
برق شیراز سپاهان اصفهان
یکشنبه
1381/02/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
سه شنبه
1381/02/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 0 میهمان
پیکان تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1381/02/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 3 : 4 میهمان
ابومسلم مشهد سپاهان اصفهان
یکشنبه
1381/02/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
دوشنبه
1381/01/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 2 : 3 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1380/12/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
سه شنبه
1380/12/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 0 میهمان
فجرسپاسی شیراز سپاهان اصفهان
جمعه
1380/12/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 1 : 2 میهمان
سایپای کرج سپاهان اصفهان
جمعه
1380/12/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال رشت
جمعه
1380/11/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 2 : 0 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
جمعه
1380/11/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
یکشنبه
1380/11/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 0 : 0 میهمان
پاس تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1380/10/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان برق شیراز
پنجشنبه
1380/10/13
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 0 : 0 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1380/10/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان تهران
دوشنبه
1380/09/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ابومسلم مشهد
یکشنبه
1380/09/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 0 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1380/09/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
جمعه
1380/09/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 1 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
یکشنبه
1380/08/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان فجرسپاسی شیراز
جمعه
1380/08/11