اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

34
میزبان 1 : 2 میهمان
سایپا کرج سپاهان اصفهان
جمعه
1390/02/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

33
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
یکشنبه
1390/02/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

32
میزبان 1 : 0 میهمان
صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان
جمعه
1390/02/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

31
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
دوشنبه
1390/02/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 3 : 1 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
جمعه
1390/01/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 2 : 3 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
جمعه
1390/01/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان قزوین
چهارشنبه
1390/01/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 2 : 1 میهمان
استیل آذین تهران سپاهان اصفهان
یکشنبه
1389/12/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
جمعه
1389/12/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 2 : 1 میهمان
شهرداری تبریز سپاهان اصفهان
دوشنبه
1389/12/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
پنجشنبه
1389/12/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 0 میهمان
پاس همدان سپاهان اصفهان
جمعه
1389/11/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
یکشنبه
1389/11/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 0 : 0 میهمان
شاهین بوشهر سپاهان اصفهان
شنبه
1389/11/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
پنجشنبه
1389/10/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 0 : 0 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
یکشنبه
1389/09/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 2 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
یکشنبه
1389/09/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
شنبه
1389/09/13
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 4 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
دوشنبه
1389/09/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان
شنبه
1390/01/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 1 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
دوشنبه
1389/11/11
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
جمعه
1389/08/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
یکشنبه
1389/08/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 4 : 2 میهمان
پیکان قزوین سپاهان اصفهان

1389/07/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 0 : 5 میهمان
سپاهان اصفهان استیل آذین تهران
یکشنبه
1389/07/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 0 : 0 میهمان
نفت تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1389/06/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان شهرداری تبریز
شنبه
1389/06/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 3 : 4 میهمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
جمعه
1389/06/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پاس همدان
یکشنبه
1389/05/31
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 0 : 1 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1389/05/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان شاهین بوشهر
شنبه
1389/05/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1389/05/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
یکشنبه
1389/05/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 1 : 1 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1389/05/05