اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

34
میزبان 0 : 0 میهمان
سپاهان مس سرچشمه
جمعه
1391/02/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

33
میزبان 0 : 0 میهمان
ذوب آهن سپاهان
یکشنبه
1391/02/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

32
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان شاهین بوشهر
پنجشنبه
1391/02/07
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

31
میزبان 2 : 1 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان
یکشنبه
1391/02/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

30
میزبان 1 : 1 میهمان
پرسپولیس سپاهان
پنجشنبه
1391/01/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
فیلم دیدار شرح بازی

29
میزبان 4 : 3 میهمان
ملوان سپاهان
شنبه
1391/01/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان راه آهن
شنبه
1390/12/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 0 : 1 میهمان
تراکتورسازی سپاهان
دوشنبه
1390/12/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان سایپا
سه شنبه
1390/11/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 0 : 4 میهمان
سپاهان مس کرمان
چهارشنبه
1390/11/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 1 : 0 میهمان
داماش سپاهان
جمعه
1390/11/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان فجر سپاسی
یکشنبه
1390/11/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 1 : 0 میهمان
نفت تهران سپاهان
چهارشنبه
1390/11/05
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان شهرداری تبریز
جمعه
1390/10/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 4 : 0 میهمان
صنعت نفت سپاهان
یکشنبه
1390/10/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 2 : 1 میهمان
سپاهان صباقم
چهارشنبه
1390/10/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 1 : 1 میهمان
استقلال سپاهان
جمعه
1390/10/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 2 : 0 میهمان
مس سرچشمه سپاهان
جمعه
1390/09/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان ذوب آهن
جمعه
1390/09/18
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 1 : 1 میهمان
شاهین بوشهر سپاهان
شنبه
1390/09/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان فولاد
چهارشنبه
1390/09/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 0 : 0 میهمان
پرسپولیس سپاهان
شنبه
1390/08/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
یکشنبه
1390/08/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 1 : 1 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1390/07/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
جمعه
1390/07/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 4 : 0 میهمان
سایپای کرج سپاهان اصفهان
یکشنبه
1390/07/10
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 0 : 3 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
یکشنبه
1390/07/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان داماش گیلان
یکشنبه
1390/06/27
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 2 : 3 میهمان
فجرسپاسی شیراز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1390/06/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
چهارشنبه
1390/06/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 2 : 0 میهمان
شهرداری تبریز سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1390/05/26
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان
جمعه
1390/05/21
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 0 : 0 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
دوشنبه
1390/05/17
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
چهارشنبه
1390/05/12