اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

30
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
جمعه
1394/02/25
19:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

29
میزبان 3 : 1 میهمان
نفت مسجدسلیمان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1394/02/21
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

28
میزبان 3 : 1 میهمان
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1394/02/11
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

27
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
جمعه
1394/02/04
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

26
میزبان 2 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1394/01/27
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

25
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
یکشنبه
1394/01/23
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

24
میزبان 0 : 2 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
شنبه
1394/01/15
17:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

23
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پدیده مشهد
دوشنبه
1393/12/25
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

22
میزبان 0 : 1 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
جمعه
1393/12/15
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

21
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
جمعه
1393/12/01
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

20
میزبان 1 : 0 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
جمعه
1393/11/24
17:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

19
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان نفت تهران
چهارشنبه
1393/11/15
16:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

18
میزبان 1 : 2 میهمان
استقلال سپاهان اصفهان
جمعه
1393/11/10
16:55
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

17
میزبان 1 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان گسترش فولاد تبریز
چهارشنبه
1393/09/19
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

16
میزبان 2 : 1 میهمان
پیکان تهران سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1393/09/13
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

15
میزبان 2 : 2 میهمان
سایپای کرج سپاهان اصفهان
جمعه
1393/08/30
15:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

14
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان نفت مسجدسلیمان
پنجشنبه
1393/08/15
15:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

13
میزبان 2 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال خوزستان
جمعه
1393/08/09
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

12
میزبان 0 : 1 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان
چهارشنبه
1393/07/30
15:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

11
میزبان 0 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
جمعه
1393/07/11
18:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

10
میزبان 1 : 1 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
جمعه
1393/07/04
17:40
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

9
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
پنجشنبه
1393/06/27
18:30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

8
میزبان 1 : 0 میهمان
پدیده مشهد سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1393/06/20
16:45
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

7
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندر انزلی
پنجشنبه
1393/06/13
18:50
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

6
میزبان 1 : 1 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
جمعه
1393/06/7
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

5
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
یکشنبه
1393/06/02
19:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

4
میزبان 0 : 3 میهمان
نفت تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1393/05/28
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

3
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
پنجشنبه
1393/05/23
19:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

2
میزبان 2 : 0 میهمان
گسترش فولاد تبریز سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1393/05/16
18:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار حواشی شرح بازی

1
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان تهران
جمعه
1393/05/10
19:30