اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

34
میزبان 1 : 1 میهمان
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
سه شنبه
1389/02/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

33
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پیکان قزوین
پنجشنبه
1389/02/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

32
میزبان 2 : 2 میهمان
ابومسلم مشهد سپاهان اصفهان
یکشنبه
1389/02/12
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

31
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان راه آهن تهران
دوشنبه
1389/01/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

30
میزبان 1 : 2 میهمان
استیل آذین سپاهان اصفهان
یکشنبه
1389/01/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

29
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان شاهین بوشهر
یکشنبه
1388/12/23
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

28
میزبان 1 : 1 میهمان
تراکتورسازی تبریز سپاهان اصفهان
شنبه
1388/12/15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

27
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
چهارشنبه
1388/11/28
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

26
میزبان 1 : 5 میهمان
سپاهان اصفهان سایپا کرج
سه شنبه
1388/11/13
15:15
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

25
میزبان 2 : 2 میهمان
صبای قم سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1388/11/08
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

24
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ملوان بندرانزلی
جمعه
1388/11/02
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

23
میزبان 1 : 1 میهمان
پاس همدان سپاهان اصفهان
جمعه
1388/10/25
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

22
میزبان 1 : 1 میهمان
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
یکشنبه
1388/10/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

21
میزبان 5 : 0 میهمان
استقلال اهواز سپاهان اصفهان
سه شنبه
1388/10/01
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

20
میزبان 1 : 5 میهمان
سپاهان اصفهان مقاومت شیراز
سه شنبه
1388/11/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

19
میزبان 3 : 2 میهمان
مس کرمان سپاهان اصفهان
جمعه
1388/09/20
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

18
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
شنبه
1388/09/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

17
میزبان 1 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران

11/28/2009
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

16
میزبان 4 : 1 میهمان
پیکان قزوین سپاهان اصفهان

11/6/2009
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

15
میزبان 0 : 2 میهمان
سپاهان اصفهان ابومسلم مشهد

10/31/2009
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

14
میزبان 1 : 0 میهمان
راه آهن تهران سپاهان اصفهان

10/26/2009
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

13
میزبان 1 : 0 میهمان
سپاهان اصفهان استیل آذین تهران

10/22/2009
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

12
میزبان 2 : 1 میهمان
شاهین بوشهر سپاهان اصفهان
جمعه
1388/07/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

11
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان تراکتورسازی تبریز
یکشنبه
1388/07/19
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

10
میزبان 0 : 0 میهمان
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
سه شنبه
1388/07/14
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

9
میزبان 2 : 2 میهمان
سایپای کرج سپاهان اصفهان
پنجشنبه
1388/07/09
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

8
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان صبای قم
جمعه
1388/07/03
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

7
میزبان 0 : 0 میهمان
ملوان بندر انزلی سپاهان اصفهان
یکشنبه
1388/06/29
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

6
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان پاس همدان
یکشنبه
1388/06/22
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

5
میزبان 0 : 0 میهمان
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
دوشنبه
1388/06/16
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

4
میزبان 1 : 4 میهمان
سپاهان اصفهان استقلال اهواز
جمعه
1388/06/06
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

3
میزبان 1 : 3 میهمان
مقاومت شیراز سپاهان اصفهان
جمعه
1388/05/30
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

2
میزبان 0 : 3 میهمان
سپاهان اصفهان مس کرمان
شنبه
1388/05/24
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

1
میزبان 0 : 1 میهمان
استقلال سپاهان اصفهان
جمعه
1388/05/19