اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

sc
میزبان ! : ! میهمان
سایپای تهران سپاهان اصفهان
---
1386
---