اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
شرح بازی

SC
میزبان ؟ : ؟ میهمان
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
جمعه
1394/05/02
- - -