اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار شرح بازی

1/4
میزبان 1 : 3 میهمان
اوراواردز ژاپن سپاهان ایران
دوشنبه
1386/9/19
14:00
اطلاعات تکمیلی پیرامون این دیدار
عکس های دیدار فیلم دیدار شرح بازی

PO
میزبان 1 : 3 میهمان
سپاهان ایران ویتاکر یونایتد استرالیا
جمعه
1386/9/16
14:15