آمار و ارقام از دربی فولادسازان

گزارش تفصیلی از رویارویی تیم های سپاهان و فولاد

2-09-1395, 23:07 | کد خبر: 20948 | بازدید: 1 649 مرتبه | اخبار سپاهان / اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / انتخاب سردبیر / پیش بازی
گزارش تفصیلی از رویارویی تیم های سپاهان و فولاد گزارش تفصیلی از رویارویی تیم های سپاهان و فولاد
به گزارش پایگاه خبری طوفان زرد،تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان؛ 28بار در برابر هم صف آرایی کرده اند که حاصل رویارویی این دو تیم؛5 پیروزی برای فولاد،11تساوی و 12 پیروزی برای طلایی پوشان است.همچنین فولاد خوزستان تاکنون 23 گل به دروازه سپاهان، و سپاهان 34 گل به سنگر فولاد روانه کرده اند.

برترین گلزنان دو تیم افراد نام برده ذیل می باشند که با به ثمر رساندن دو گل رکورد دارند:
فولاد خوزستان:بهنام سراج و آرش افشین
سپاهان :ناصر فرش باف،ادموند بزیک،جلال اکبری،ابراهیم توره،جواهیر سوکای و عبدالله کرمی

دو تیم سابقه داشتن مربی مشترک و بازیکنان مشترک را در کارنامه فنی خود دارند.
سرمربی گری حسین فرکی و حضور بازیکنانی چون عبدالله کرمی،لوسیانو پریراو آرش افشین ار نکات قابل تو جه این دیدار است .
گزارش تفصیلی از رویارویی تیم های سپاهان و فولاد
لیگ یکم
هته دوم-دیدار رفت 1380/08/27
* فولاد خوزستان1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:داود دهقانی (فولاد) - محمود کریمی (سپاهان)
مشاهده صفجه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته پانزدهم-دیدار بازگشت 1380/12/21
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2 – 2فولاد خوزستان
گلزن: افشین حاجی‌پور و محمود کریمی (سپاهان)-بهنام سراج (2 گل فولاد)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دوم
هفته پنجم -دیدار رفت 1381/08/30
* فولاد خوزستان1-3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:داود دهقانی (فولاد) / محرم نویدکیا و ناصر فرش‌باف 2 گل (سپاهان)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته هجدهم -دیدار بازگشت 1382/01/17
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2 – 3فولاد خوزستان
گلزن:احسان شیرمردی، سید‌محمد علوی و عادل زبیداوی (فولاد)-لئون استپانیان و اصغر طالب‌نسب (سپاهان)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سوم
هفته چهارم-دیدار رفت 1382/06/28
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2 – 1فولاد خوزستان
گلزن:ادموند بزیک(2بار برای سپاهان)-میثم سلیمانی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته هفدهم -دیدار بازگشت 1382/10/21
* فولاد خوزستان1-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:علی‌اکبر مهدی‌پور

مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ چهارم
هفته دهم -دیدار رفت 1383/09/06
* فولاد خوزستان0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و پنجم -دیدار بازگشت 1384/01/26
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1- 1فولاد خوزستان
گلزن:رسول خطیبی- علی بداوی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پنجم
هفته سوم -دیدار رفت 1384/06/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0فولاد خوزستان
گلزن:جلال اکبری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم -دیدار بازگشت 1384/10/21
*فولاد خوزستان1-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:عماد رضا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ ششم
هفته چهاردهم -دیدار رفت 1385/10/10
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-1فولاد خوزستان
گلزن:محمد نوری و ابوالهیل برای سپاهان - امیر خلیفه اصل برای فولاد
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و نهم -دیدار بازگشت 1386/03/04
*فولاد خوزستان0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ هشتم
هفته هشتم- دیدار رفت 1387/07/04
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0فولاد خوزستان
گلزن :احسان حاج صفی،هادی اصغری

هفته بیست و پنجم- دیدار بازگشت1388/01/13
*فولاد خوزستان2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:محمد رضا ذوالفنون،سعید رمضانی - مهدی جعفر پور و جلال اکبری برای سپاهان


لیگ نهم
هفته پنجم -دیدار رفت 1388/06/16
*فولاد خوزستان0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و دوم -دیدار بازگشت 1388/10/20
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-1فولاد خوزستان
گلزن:جلال حسینی- سیامک سرلک
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ دهم
هفته سوم -دیدار رفت 1389/05/15
*فولاد خوزستان1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:بختیار رحمانی -هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیستم - دیدار بازگشت 1389/10/02
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3-2فولاد خوزستان
گلزن:محسن بنگر،ابراهیم توره (دوبار)برای سپاهان - رضا نوروزی و آرش افشین برای فولاد
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ یازدهم
هفته چهاردهم -دیدار رفت 1390/09/02
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0فولاد خوزستان
گلزن:عماد رضا ،میلوراد یانوش
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته سی و یکم -دیدار بازگشت 1391/02/03
*فولاد خوزستان1-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:آرش افشین - سید مهدی سید صالحی و جواهیر سوکای برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرذ

لیگ دوازدهم
هفته دوم -دیدار رفت 1391/05/04
*فولاد خوزستان1-3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن :اسماعیل شریفات -رادومیر جالویچ،امید ابراهیمی و جواهیر سوکای
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته نوزدهم -دیدار بازگشت 1391/10/10
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1فولاد خوزستان
گلزن:لوسیانو پریرا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ سیزدهم
هفته اول -دیدار رفت 1392/05/03
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0فولاد خوزستان
گلزن:محمد غلامی ،علی حمودی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته شانزدهم -دیدار بازگشت 1392/09/08
*فولاد خوزستان0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ چهاردهم
هفته پنجم -دیدار رفت 1393/06/02
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-1فولاد خوزستان
گلزن:عبدالله کرمی (سپاهان)- سروش رفیعی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته بیستم -دیدار بازگشت 1393/11/24
*فولاد خوزستان0-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:مهدی شریفی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ پانزدهم
هفته چهارم -دیدار رفت 1394/5/29
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-1فولاد خوزستان
گلزن:عبدالله کرمی-ساسان انصاری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته نوزدهم -دیدار بازگشت 1394/11/18
*فولاد خوزستان1-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:محمد اهل شاخه
مشاهده صفحه اطلاعات این دیداردر طوفان زرد
منبع : اختصاصی طوفان زرد
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
  • اختصاصی
  • آخرین اخبار

مهدی ترکمان طلایی پوش شد/ 27 نظر

محمدطیبی به سپاهان پیوست/ 35 نظر

شکست تلخ سپاهان؛ صدر پرید !/ 50 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 8 نظر

گزارش تصویری از دیدار سپاهان و شاهین بوشهر/ 5 نظر

این سپاهانِ باشکوه!/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

ترکیب تیم فوتبال پیکان برای دیدار با سپاهان مشخص شد/ 0 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 12 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

توقف سپاهان برابر نساجی/ 56 نظر

گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان و استقلال تهران/ 0 نظر

ترکیب سپاهان مشخص شد/ 3 نظر

اعلام ترکیب استقلال در مصاف با سپاهان/ 0 نظر

گزارشگر دیدار سپاهان و استقلال تهران مشخص شد/ 3 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 7 نظر

گزارش تصویری دیدار سپاهان و پیکان/ 1 نظر

اعلام ترکیب تیم سپاهان مقابل پیکان/ 3 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 5 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 3 نظر

گزارش تصویری سپاهان و تراکتورسازی/ 14 نظر

سپاهان صدر را ول نمی‌کند/ 16 نظر

ترکیب تراکتور مقابل سپاهان مشخص شد/ 0 نظر

20 قاب خاص، از کاپیتان خاص.../ 22 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

تساوی سپاهان و پارس جنوبی جم به سود مدعیان/ 21 نظر

ترکیب سپاهان برابر پارس جنوبی مشخص شد/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

توقف سپاهان در روز رکوردشکنی نیازمند/ 12 نظر

اعلام ترکیب سایپا برابر سپاهان/ 0 نظر

ترکیب تیم سپاهان اعلام شد/ 6 نظر

اعلام ترکیب گل گهر مقابل سپاهان/ 1 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

گزارش تصویری سپاهان و ذوب آهن/ 0 نظر

سپاهان فاتح شهرآورد نصف جهان/ 28 نظر

تابش: مخالف حضور قلعه‌نویی در تیم ملی هستیم/ 7 نظر

حضور بازیکن عراقی در سپاهان منتفی شد/ 2 نظر

نیکفر: سعی کردیم خواسته‌های قلعه‌نویی در نقل‌وانتقالات را برآورده کنیم/ 2 نظر

تابش: اصرار داریم در ورزشگاه‌های خودمان بازی کنیم/ 18 نظر

کناره‌گیری تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان/ 2 نظر

آقایی : حیف بود در اصفهان قهرمانی یه دست نیاورم و بخواهم از این تیم بروم/ 4 نظر

برگزاری دیدار تدارکاتی نساجی و سپاهان/ 5 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان شنبه 28 دی 98/ 1 نظر

مرادی: ترکمان بازیکن ما است/ 19 نظر

نیازمند: اردوی نیم‌فصل می‌توانست بهتر باشد/ 5 نظر

استنلی از شنبه در تمرینات سپاهان/ 54 نظر

کیانی تنها محروم سپاهان برابر ماشین‌سازی‌تبریز/ 3 نظر

رفیعی: برای رفتن به سپاهان با گل‌محمدی مشورت کردم/ 4 نظر

با وجود تغییرات زیاد، هنوز آماده هستیم/ 0 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان پنجشنبه 26 دی 98/ 1 نظر

سورپرایز آسیایی سپاهان لو رفت/ 26 نظر

چرخابی: قلعه‌نویی بهترین گزینه برای تیم‌ملی است/ 6 نظر

عقیلی؛ ستاره‌ای که قرمز و آبی نمی‌پوشید/ 8 نظر

گزارش: مورد شگفت انگیز سپاهان قلعه نویی!/ 11 نظر

ایرانپوریان: در عمر فوتبالی ام چنین بدشانسی را ندیده بودم/ 1 نظر

هواداران سپاهان در انتظار یک سورپرایز باشند/ 8 نظر

رفیعی: یک دقیقه بعد از دعوا با کی روش روبوسی کردم/ 7 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان چهارشنبه 25 دی 98/ 0 نظر

شمایل جدید سپاهان پس از هشت تغییر/ 38 نظر

نیکفر: ترجیح می‌دهیم تمرکز قلعه‌نویی روی سپاهان باشد/ 20 نظر

نقل و انتقالات هوشمندانه سپاهان در نیم فصل/ 10 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان سه شنبه 24 دی 98/ 4 نظر

سروش رفیعی به سپاهان پیوست/ 79 نظر

دیدار آتی: لیگ برتر ایران - #11
میزبان شنبه
98/10/07
16:30
میهمان
صنعت نفت vs سپاهان
تختی آبادان
شبکه اصفهان
برنامه دیدارهای لیگ
در حال فراخوانی برنامه بازی ها
جدول لیگ برتر فوتبال ایران
در حال فراخوانی جدول لیگ
جدول لیگ فوتبال زنان
در حال فراخوانی جدول لیگ