99
پدرو هنریکه اولیویرا
پست: مهاجم
- سائو پائولو
مشاهده اطلاعات بیشتر
17
میلاد سرلک
پست: هافبک
1374/01/06 - اصفهان
مشاهده اطلاعات بیشتر
5
موسی کولیبالی
پست: مدافع
1988/05/13 - باماکو
مشاهده اطلاعات بیشتر
23
مهرداد محمدی
پست: میانی
1372/07/07 - تهران
مشاهده اطلاعات بیشتر
27
مهدی امینی زازرانی
پست: دروازه‌بان
1375/02/27 - اصفهان
مشاهده اطلاعات بیشتر
21
محمود قائدرحمتی
پست: هافبک نفوذی
1370/09/15 - درود لرستان
مشاهده اطلاعات بیشتر
6
محمد علی احمدی
پست: مدافع
1362/3/3 - کرمان
مشاهده اطلاعات بیشتر
39
محمد روشندل
پست: مهاجم
1374/04/11 - کردکو
مشاهده اطلاعات بیشتر
4
محرم نویدکیا
پست: هافبک
1361/8/10 - اصفهان
مشاهده اطلاعات بیشتر
1
لی اولیویرا
پست: دروازه بان
1988/03/09 - سائوپائولو
مشاهده اطلاعات بیشتر
9
فرید بهزادی کریمی
پست: مهاجم
1368/02/24 - شهرضا
مشاهده اطلاعات بیشتر
11
عماد میرجوان
پست: مهاجم
1367/10/15 - رشت
مشاهده اطلاعات بیشتر
2
علی هلیچی
پست: مدافع
۱۵ مهر ۱۳۷۴ - اهواز
مشاهده اطلاعات بیشتر
55
عارف غلامی
پست: مدافع
30 فروردین 1376 - اصفهان
مشاهده اطلاعات بیشتر
10
طالب ریکانی
پست: میانی
2/4/1369 - آبادان
مشاهده اطلاعات بیشتر
19
صابر دیده ور
پست: میانی
- دهدشت
مشاهده اطلاعات بیشتر
3
شجاع خلیل زاده
پست: مدافع
24/2/1368 - بابلسر
مشاهده اطلاعات بیشتر
77
رضا میرزایی
پست: مهاجم
26/1/1375 - کردکوی
مشاهده اطلاعات بیشتر
8
رسول نویدکیا
پست: هافبک
1362/09/30 - اصفهان
مشاهده اطلاعات بیشتر
7
حسین پاپی
پست: میانی
1363/12/08 - الیگودرز
مشاهده اطلاعات بیشتر
37
حسین فاضلی
پست: مهاجم
1372/03/22 - نیشابور
مشاهده اطلاعات بیشتر
17
جلال الدین علی محمدی
پست: مهاجم
25/2/1369 - اصفهان
مشاهده اطلاعات بیشتر
28
احسان حاج صفی
پست: میانی
1368/12/06 - کاشان
مشاهده اطلاعات بیشتر
33
آرمین سهرابیان
پست: مدافع
1374/05/04 - کردکو
مشاهده اطلاعات بیشتر