اینستاگرام طوفان زرد
چهارشنبه, 01 شهریور 1396: تولد عباس محمدی (1354) ، تولد هدایت شهریاری (1355) ، تولد هادی تامینی (1360)
ویدیو خلاصه دیدار سپاهان و سپیدرود
ویدئو خلاصه دیدار سپاهان و ذوب آهن
  • آخرین اخبار
  • اختصاصی
:: نمایش سایر اخبار ::
با شهدای دیار سپاهان: شهید احمدرضا اصغری

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید احمدرضا اصغری

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
با شهدای دیار سپاهان: شهید محسن حججی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محسن حججی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
با شهدای دیار سپاهان: شهید محمدرضا خدائی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید محمدرضا خدائی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
با شهدای دیار سپاهان: شهید نوذر رحیمی رضایی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید نوذر رحیمی رضایی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
با شهدای دیار سپاهان: شهید مرتضی گرجی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید مرتضی گرجی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
با شهدای دیار سپاهان: شهید مجید قایدی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید مجید قایدی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
با شهدای دیار سپاهان: شهید عباس رضایی

هر سه شنبه به یاد او...

با شهدای دیار سپاهان: شهید عباس رضایی

لاله های گلگون گشته ی هشت سال دفاع مقدس اینک مدافع حریم هواداری طلایی دلان اند... آنانی که همیشه سرفرازی جامعه ی اسلامی ایران بوده اند و اینک عطر حضورشان، نصف جهان را مملوء از آرامش ساخته است. پایگاه ...
باشهدای دیار سپاهان: شهید جلال دهقان

هر سه شنبه با یاد او...

باشهدای دیار سپاهان: شهید جلال دهقان

شهادت غزل دلاویزی است که از لب های سرخ حقیقت می تراود.از بطن قهرمانان این مرز و بوم! شهادت مشعلی است که خداوند در جان برگزیدگانش برمی افروزدتا تاریکی را،از شانه های زندگی بگریزانند.ارج نهادن به مقام ...
باشهدای دیار سپاهان: شهید حاج غلامرضا صالحی

هر سه شنبه با یاد او...

باشهدای دیار سپاهان: شهید حاج غلامرضا صالحی

شهادت غزل دلاویزی است که از لب های سرخ حقیقت می تراود.از بطن قهرمانان این مرز و بوم! شهادت مشعلی است که خداوند در جان برگزیدگانش برمی افروزدتا تاریکی را،از شانه های زندگی بگریزانند.ارج نهادن به مقام ...
باشهدای دیار سپاهان: شهید مصطفی اخوان

هر سه شنبه با یاد او...

باشهدای دیار سپاهان: شهید مصطفی اخوان

شهادت غزل دلاویزی است که از لب های سرخ حقیقت می تراود.از بطن قهرمانان این مرز و بوم! شهادت مشعلی است که خداوند در جان برگزیدگانش برمی افروزدتا تاریکی را،از شانه های زندگی بگریزانند.ارج نهادن به مقام ...
باشهدای دیار سپاهان: شهید احمد فروغی

هر سه شنبه با یاد او...

باشهدای دیار سپاهان: شهید احمد فروغی

در جایی که همواره اخبار ورزشی و تیتر های پر تب و تاب آن، همه ما را به سوی خود سوق می داد؛ تصمیم گرفتیم هر هفته تیتری بزنیم از قهرمان ها، قهرمان های واقعی دیار سپاهان؛ پس برآن شدیم تا هر سه شنبه با ...
باشهدای دیار سپاهان: شهید محسن زهتاب

هر سه شنبه با یاد او...

باشهدای دیار سپاهان: شهید محسن زهتاب

در جایی که همواره اخبار ورزشی و تیتر های پر تب و تاب آن، همه ما را به سوی خود سوق می داد؛ تصمیم گرفتیم هر هفته تیتری بزنیم از قهرمان ها، قهرمان های واقعی دیار سپاهان؛ پس برآن شدیم تا هر سه شنبه با ...
باشهدای دیار سپاهان: شهید حاج علی موحد دوست

باشهدای دیار سپاهان: شهید حاج علی موحد دوست

در جایی که همواره اخبار ورزشی و تیتر های پر تب و تاب آن، همه ما را به سوی خود سوق می داد؛ تصمیم گرفتیم هر هفته تیتری بزنیم از قهرمان ها، قهرمان های واقعی دیار سپاهان؛ پس برآن شدیم تا هر سه شنبه با ...