نگاهی برآمار و ارقام

پیشینه بازی سپاهان و استقلال

3-10-1395, 10:24 | کد خبر: 21513 | بازدید: 3 292 مرتبه | اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / انتخاب سردبیر / پیش بازی
پیشینه بازی سپاهان و استقلال پیشینه بازی سپاهان و استقلال

به گزارش طوفان زرد،دو تیم سپاهان و استقلال تهران در قالب لیگ برتر در سی دیدار به مصاف هم رفتند که 10پیروزی برای سپاهان و 10پیروزی نتیجه تلاش استقلال و در 10 دیدار هم نتیجه مساوی رقم خورده است.در این دیدار ها سپاهان 25 گل روانه دروازه استقلال کرده و استقلال 39 گل وارد سنگر سپاهان نموده است .
باید دید در بازی یکشنبه چه نتیجه ای رقم می خورد آیا شاگردان منصوریان می توانند در گودال مرگ دوام بیاورند؟
مسلما شاگردان ویسی با روند برد های اخیر خود شرایط سختی را برای استقلال ایجاد خواهند کرد.


شرح مختصری از رویارویی دوتیم در قالب دیدار های لیگ برتر را در زیر مشاهده می نماییم:
پیشینه بازی سپاهان و استقلال


پیشینه بازی سپاهان و استقلال


پیشینه بازی سپاهان و استقلال

لیگ اول :
هفته دهم-دیدار رفت 1381/08/12
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1استقلال تهران
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و سوم-دیدار بازگشت1381/02/20
*استقلال تهران3-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دوم
هفته سوم -دیدار رفت 1381/08/12
*استقلال تهران2-3 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته شانزدهم - دیدار بازگشت 1382/02/05
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3- 2 استقلال تهران
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سوم
هفته یازدهم -دیدار رفت 1382/09/09
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-0 استقلال تهران
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و چهارم -دیدار بازگشت 1383/01/24
*استقلال تهران2-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ چهارم
هفته پانزدهم-دیدار رفت 1383/10/11
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-2 استقلال تهران
گلزن: -
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام - دیدار برگشت 1384/03/20
*استقلال تهران2-2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: -لیگ پنجم
هفته هفتم- دیدار رفت 1384/07/24
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-0 استقلال تهران
گلزن:مهدی جعفرپور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و دوم -دیدار بازگشت 1384/11/23
*استقلال تهران2-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن: امیرحسین صادقی و مجتبی جباری برای استقلال- رسول خطیبی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ ششم
هفته یازدهم- دیدار رفت 1385/09/10
*استقلال تهران2-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:میثم بائو(2بار)-جواد ماهری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و ششم- دیدار بازگشت 1386/01/31
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-0 استقلال تهران
گلزن:هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هفتم
هفته هشتم- دیدار رفت 1386/07/16
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-1 استقلال تهران
گلزن:ابوالهیل(2بار)سپاهان- پیروز قربانی برای استقلال
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و پنجم-دیدار بازگشت1387/01/10
*استقلال تهران0-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:احسان حاج صفی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هشتم
هفته سوم -دیدار رفت 1386/07/16
*استقلال تهران1-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:پوریا قربانی -مهدی جعفر پور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیستم -دیدار بازگشت 1387/10/10
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-1 استقلال تهران
گلزن:نوید کیا و (گل به خودی )علیزاده برای سپاهان -آرش برهانی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد
لیگ نهم
هفته اول-دیدار رفت 1388/05/19
*استقلال تهران1-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:امید روانخواه
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم - دیدار بازگشت 1388/10/14
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0 استقلال تهران
گلزن:عماد رضا،هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دهم
هفته هفتم - دیدار رفت 1389/06/05
*استقلال تهران4-3 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن :میداودی(2بار)،مجیدی و گل به خودی عنایتی- بیگ زاده و یانوش(2بار)برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و چهارم -دیدار بازگشت 1389/12/05
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1- 1استقلال تهران
گلزن:جمشیدیان- سید صالحی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ یازدهم
هفته اول- دیدار رفت 13890/05/15
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1- 1استقلال تهران
گلزن:جانواریو-آرش برهانی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم -دیدار بازگشت1391/10/16
*استقلال تهران1-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:جواد شیرزاد-سید صالحی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دوازدهم
هفته پانزدهم-دیدار رفت 1391/08/18
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0- 1استقلال تهران
گلزن:خسرو حیدری
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی و دوم -دیداربازگشت 1392/01/26
*استقلال تهران1-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:گل به خودی ایران نژاد-محرم نوید کیا
مشاهده صفحه اطلاعات ان دیدار در طوفان زرد
لیگ سیزدهم
هفته دوم - دیدار رفت 1392/05/10
*استقلال تهران1- 2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:امیر حسین صادقی- آرش افشین،هادی عقیلی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته هفدهم -دیدار بازگشت 1392/09/14
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-0 استقلال تهران
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار طوفان زردلیگ چهاردهم
هفته سوم-دیدار رفت 1393/05/23
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3-1 استقلال تهران
گلزن:حاج صفی،شریفی و پریرا برای سپاهان-فخرالدینی برای استقلال
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته هجدهم -دیدار بازگشت1393/11/10
*استقلال تهران2- 1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:ابراهیمی و عنایتی براب استقلال- حسین پاپی برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ پانزدهم
هفته دهم -دیدار رفت 1394/08/04
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-3 استقلال تهران
گلزن:اسماعیلی،انصاری و برزای
مشاهده صفحه اطاعات این دیداردر طوفان زرد

هفته بیست و پنجم -دیدار بازگشت1395/1/22
*استقلال تهران0- 0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیداردر طوفان زرد
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
  • اختصاصی
  • آخرین اخبار

مهدی ترکمان طلایی پوش شد/ 27 نظر

محمدطیبی به سپاهان پیوست/ 35 نظر

شکست تلخ سپاهان؛ صدر پرید !/ 50 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 8 نظر

گزارش تصویری از دیدار سپاهان و شاهین بوشهر/ 5 نظر

این سپاهانِ باشکوه!/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

ترکیب تیم فوتبال پیکان برای دیدار با سپاهان مشخص شد/ 0 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 12 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

توقف سپاهان برابر نساجی/ 56 نظر

گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان و استقلال تهران/ 0 نظر

ترکیب سپاهان مشخص شد/ 3 نظر

اعلام ترکیب استقلال در مصاف با سپاهان/ 0 نظر

گزارشگر دیدار سپاهان و استقلال تهران مشخص شد/ 3 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 7 نظر

گزارش تصویری دیدار سپاهان و پیکان/ 1 نظر

اعلام ترکیب تیم سپاهان مقابل پیکان/ 3 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 5 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 3 نظر

گزارش تصویری سپاهان و تراکتورسازی/ 14 نظر

سپاهان صدر را ول نمی‌کند/ 16 نظر

ترکیب تراکتور مقابل سپاهان مشخص شد/ 0 نظر

20 قاب خاص، از کاپیتان خاص.../ 22 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

تساوی سپاهان و پارس جنوبی جم به سود مدعیان/ 21 نظر

ترکیب سپاهان برابر پارس جنوبی مشخص شد/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

توقف سپاهان در روز رکوردشکنی نیازمند/ 12 نظر

اعلام ترکیب سایپا برابر سپاهان/ 0 نظر

ترکیب تیم سپاهان اعلام شد/ 6 نظر

اعلام ترکیب گل گهر مقابل سپاهان/ 1 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

گزارش تصویری سپاهان و ذوب آهن/ 0 نظر

سپاهان فاتح شهرآورد نصف جهان/ 28 نظر

تابش: مخالف حضور قلعه‌نویی در تیم ملی هستیم/ 7 نظر

حضور بازیکن عراقی در سپاهان منتفی شد/ 2 نظر

نیکفر: سعی کردیم خواسته‌های قلعه‌نویی در نقل‌وانتقالات را برآورده کنیم/ 2 نظر

تابش: اصرار داریم در ورزشگاه‌های خودمان بازی کنیم/ 18 نظر

کناره‌گیری تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان/ 2 نظر

آقایی : حیف بود در اصفهان قهرمانی یه دست نیاورم و بخواهم از این تیم بروم/ 4 نظر

برگزاری دیدار تدارکاتی نساجی و سپاهان/ 5 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان شنبه 28 دی 98/ 1 نظر

مرادی: ترکمان بازیکن ما است/ 19 نظر

نیازمند: اردوی نیم‌فصل می‌توانست بهتر باشد/ 5 نظر

استنلی از شنبه در تمرینات سپاهان/ 54 نظر

کیانی تنها محروم سپاهان برابر ماشین‌سازی‌تبریز/ 3 نظر

رفیعی: برای رفتن به سپاهان با گل‌محمدی مشورت کردم/ 4 نظر

با وجود تغییرات زیاد، هنوز آماده هستیم/ 0 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان پنجشنبه 26 دی 98/ 1 نظر

سورپرایز آسیایی سپاهان لو رفت/ 26 نظر

چرخابی: قلعه‌نویی بهترین گزینه برای تیم‌ملی است/ 6 نظر

عقیلی؛ ستاره‌ای که قرمز و آبی نمی‌پوشید/ 8 نظر

گزارش: مورد شگفت انگیز سپاهان قلعه نویی!/ 11 نظر

ایرانپوریان: در عمر فوتبالی ام چنین بدشانسی را ندیده بودم/ 1 نظر

هواداران سپاهان در انتظار یک سورپرایز باشند/ 8 نظر

رفیعی: یک دقیقه بعد از دعوا با کی روش روبوسی کردم/ 7 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان چهارشنبه 25 دی 98/ 0 نظر

شمایل جدید سپاهان پس از هشت تغییر/ 38 نظر

نیکفر: ترجیح می‌دهیم تمرکز قلعه‌نویی روی سپاهان باشد/ 20 نظر

نقل و انتقالات هوشمندانه سپاهان در نیم فصل/ 10 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان سه شنبه 24 دی 98/ 4 نظر

سروش رفیعی به سپاهان پیوست/ 79 نظر

دیدار آتی: لیگ برتر ایران - #11
میزبان شنبه
98/10/07
16:30
میهمان
صنعت نفت vs سپاهان
تختی آبادان
شبکه اصفهان
برنامه دیدارهای لیگ
در حال فراخوانی برنامه بازی ها
جدول لیگ برتر فوتبال ایران
در حال فراخوانی جدول لیگ
جدول لیگ فوتبال زنان
در حال فراخوانی جدول لیگ