صفحه اصلي > اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / انتخاب سردبیر / پیش بازی > پیشینه رویارویی سپاهان و تراکتورسازی

پیشینه رویارویی سپاهان و تراکتورسازی


23-09-1395, 19:41. نويسنده: hajiia
پیشینه رویارویی سپاهان و تراکتورسازی

لیگ اول
هفته چهارم-دیدار رفت 1380/09/06
*تراکتور سازی تبریز0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته هفدهم -دیدار بازگشت 1381/01/26
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1تراکتور سازی تبریز
گلزن: _
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ نهم
هفته یازدهم-دیدار رفت 1380/07/19
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3-1تراکتور سازی تبریز
گلزن:احمدآل نعمه،عماد محمد رضا(2بار) برای سپاهان -امیر محبی برای تراکتور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و هشتم -دیدار بازگشت 1388/12/15
*تراکتور سازی تبریز1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:فرهاد خیر خواه-ابراهیم توره
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دهم
هفته سیزدهم - دیدار رفت 1389/08/07
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-0تراکتور سازی تبریز
گلزن:ابراهیم توره
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته سی ام -دیدار برگشت 1390/01/26
*تراکتور سازی تبریز1-3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:احسان حاج صفی(گل به خودی) ،ابراهیم توره (2بار)و محسن بنگر
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ یازدهم
هفته دهم -دیدار رفت 1390/07/22
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-1تراکتور سازی تبریز
گلزن:گل به خودی آل نعمه،عماد محمد رضا برای سپاهان -فلاویو لوپزبرای تراکتور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و هفتم-دیدار بازگشت 1390/12/22
*تراکتور سازی تبریز1-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:رودریگو توسی(پنالتی)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ دوازدهم
هفته سیزدهم -دیدار رفت1391/08/04
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-4تراکتور سازی تبریز
گلزن:امید ابراهیمی برای سپاهان-سید صالحی(2بار)،فلاویو لوپز و اشجاری برای تراکتور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام -دیدار برگشت 1391/12/28
*تراکتور سازی تبریز1-3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:سوارس برای تراکتور-محمد رضا خلعتبری،فرشید طالبی و محرم نوید کیا برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سیزدهم
هفته چهارم -دیدار رفت 1392/05/20
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-1تراکتور سازی تبریز
گلزن:علی کریمی (پنالتی)
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته نوزدهم - دیدار بازگشت 1392/09/29
*تراکتور سازی تبریز1-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد برای تراکتور -کل به خودی گردانی و امید ابراهیمی برای سپاهان
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ چهاردهم
هفته دهم -دیدار رفت 1393/07/04
*تراکتور سازی تبریز1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:گل به خودی خلیل زاده -محمد رضا خلعتبری برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و پنجم -دیدار بازگشت 1394/01/23
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-1تراکتور سازی تبریز
گلزن:پریرا و رسول نوید کیا برای سپاهان -ادینهو برای تراکتور
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار طوفان زردلیگ پانزدهم
هفته ششم -دیدار رفت 94/6/24
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-0تراکتور سازی تبریز
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و یکم -دیدار بازگشت 1394/11/29
*تراکتور سازی تبریز2-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:نانک و مهدی شریفی برای تراکتور- رسول نوید کیا برای سپاهان
مشاهده صفحه اطلاعات ابن دیدار در طوفان زرد
بازگشت