صفحه اصلي > اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / پیش بازی > پیشینه تقابل سپاهان و نفت؛ اولین رویارویی حذفی

پیشینه تقابل سپاهان و نفت؛ اولین رویارویی حذفی


8-10-1395, 18:49. نويسنده: hajiia
پیشینه تقابل سپاهان و نفت؛ اولین رویارویی حذفی


پیشینه تقابل سپاهان و نفت؛ اولین رویارویی حذفی


لیگ دهم
هفته نهم-دیدار رفت:1389/06/26
* نفت تهران 0-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان: حسین فرکی، امیر قلعه نویی
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و ششم-دیدار برگشت:1389/12/20
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-0 نفت تهران
سرمربیان: امیر قلعه نویی،حسین فرکی
گلها: حاج صفی.یانوش برای سپاهان
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ یازدهم
هفته پنجم-دیدار رفت:1390/06/02
* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1نفت تهران
سرمربیان: امیر قلعه نویی،حسین فرکی
گل: سید ایمان موسوی برای نفت
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست ودوم-دور برگشت: 1390/11/05
*نفت تهران 0-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان:حسین فرکی،امیر قلعه نویی
گل: سید مهدی سید صالحی برای سپاهان
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ دوازدهم
هفته چهاردهم -دیدار رفت:1391/08/09
*نفت تهران 3-4فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان:منصورابراهیم زاده، زلاتکو کرانچار
گلها :گروآن لجبوریک(2)، هادی شکوری برای نفت و جواهیرسوکای ،امید ابراهیمی(2) ،محمدرضا خلعتبری برای سپاهان
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی و یکم-دیدار برگشت:1392/01/17
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3-1نفت تهران
سرمربیان :زلاتکو کرانچار، منصور ابراهیم زاده
گلها: اروین بولکو ، محمدرضا خلعتبری ، امید ابراهیمی برای سپاهان و امین منوچهری برای نفت
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ سیزدهم
هفته پانزدهم -دیدار رفت:1392/08/12
*نفت تهران 2-2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان: یحیی گل محمدی، زلاتکو کرانچار
گلها: هادی عقیلی (گل به خودی)،حسین ابراهیمی برای نفت و احسان حاج صفی، امید ابراهیمی برای سپاهان
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام -دیار برگشت:1393/01/22
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-0 نفت تهران
سرمربیان: زلاتکو کرانچار،یحیی گل محمدی
گلها: امین حاج محمدی (گل به خودی)
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ چهاردهم
هفته چهارم-دیدار رفت:1393/05/28
*نفت تهران 3-0 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان: علیرضا منصوریان، زلاتکو کرانچار
گلها: لئوناردوپادوانی، کمال کامیابی نیا، علی قربانی برای نفت
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته نوزدهم-دیداربرگشت:1393/11/15
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-1نفت تهران
سرمربیان: حسین فرکی، علیرضا منصوریان
گلها: هادی عقیلی برای سپاهان و عباس بوغدار برای نفت
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پانزدهم
هفته دوازدهم -دیدار رفت:94/08/29
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2-1نفت تهران
سرمربیان: ایگور استیماچ، علیرضا منصوریان
گلها: مهدی شریفی، هادی عقیلی برای سپاهان و علی قربانی برای نفت
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و هفتم-دیدار برگشت:95/02/05
* نفت تهران 0-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان: قاسم زاغی نژاد،علیرضا منصوریان
گل: امین منوچهری برای سپاهان
صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

لیگ شانزدهم
[b] هفته دوم-دیدار رفت: 95/05/11

*نفت تهران 0 - 1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان: علی دایی، عبدالله ویسی
گلزن:فرید بهزادی کریمی
بازگشت