صفحه اصلي > اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / عکس > لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)

لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)


10-10-1395, 14:44. نويسنده: talaei
حرکت اتوبوس تیم از هتل آسمان - 11:30
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
ترمینال کاوه - 12:00
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
پارکینگ ورزشگاه نقش جهان - 12:20
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
ورزشگاه نقش جهان - 12:40
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
گرم کردن دروازه بان های سپاهان و تشویق مهدی امینی از سوی هواداران - 13:00
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
ورود آمبولانس ها به ورزشگاه - 13:20
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)
حضور حدود 25 هزار هوادار سپاهان در ورزشگاه نقش جهان
لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)

لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)

لحظه به لحظه از ورزشگاه نقش جهان (در حال تکمیل)

بازگشت