X

ورود به پایگاه خبری طوفان زرد

آهنگ پیراهن طلایی

آهنگ پیراهن طلایی

با یه پیرهن طلایی / تو زمین که پا میذاری مثه خورشید میدرخشی / آی حریف کجای کاری رنگ آفتاب و میپاشی...