از نگاه آمار و ارقام

گزارش تفضیلی از رویارویی سپاهان و سایپا

4-08-1395, 18:49 | کد خبر: 20864 | بازدید: 1 781 مرتبه | اخبار سپاهان / اخبار ویژه / اختصاصی طوفان زرد / پیش بازی
گزارش تفضیلی از رویارویی سپاهان و سایپا گزارش تفضیلی از رویارویی سپاهان و سایپا
به گزارش طوفان زرد،دو تیم سپاهان و سایپا در قالب لیگ برتر سی بار به مصاف هم رفتند؛ که از این سی دیدار 12برد سهم سپاهان بوده و در 9 دیدار طرفین به تساوی رضایت داده اند.تیم سایپا در 9 بازی موفق به شکست سپاهان شده است.جالب توجه است بدانیم که تاکنون 46گل حاصل تلاش بازیکنان سپاهان بوده است در مقابل سایپا 30 گل به سنگر سپاهان وارد کرده است.
برترین گلزن این دیدارها کریم انصاری فرد با به ثمر رساندن شش گل از سایپا رکورد دار است. اما در مراتب بعدی میتوان ازابراهیم توره با 5گل، ادموند بزیک ،رسول خطیبی،محرم نوید کیا و احسان حاج صفی از سپاهان با زدن4 گل نام برد.
از نکات جالب توجه این دیدار می توان به رویارویی "حسین فرکی " در کسوت سرمربی سایپا اشاره کرد که اخیرا به شکل غیرمعمول و با سر و صدای بسیار از سپاهان جداشد. باید دید آیا جریان اخیر می تواند حاشیه های خاصی دربرداشته باشد؟ و ... روز پنجشنبه، تیم جوان و متحول شده عبدالله ویسی چه عملکردی مقابل شاگردان فرکی خواهد داشت ؟


شرح مختصری از رویارویی دوتیم را در ادوار لیگ برتر در زیر مشاهده می نماییم:
لیگ یک
هفته سیزدهم-دیدار رفت1380/12/03
*سایپاکرج2-1سپاهان اصفهان
گلزن:امیرعبدی(2)برای سایپا- ادموند بزیک برای سپاهان
سرمربیان:مایلی کهن-استانکو
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و ششم -دیدار بازگشت 1381/03/07
* فولاد مبارکه سپاهان 0-0سایپا کرج
سرمربیان:استانکو- مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ دو
هفته هشتم -دیدار رفت1381/09/29
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3-0 سایپاکرج
گلزن:طالبی نصب،نویدکیا،بزیک
سرمربیان:استانکو- مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و یکم -دیدار بازگشت 1382/02/17
*سایپاکرج0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
سرمربیان :مایلی کهن-کاظمی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیداردر طوفان زردلیگ سه
هفته دوم-دیدار رفت1382/06/18
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 1-1سایپا کرج
گلزن:بزیک ( سپاهان)ویوسفی (سایپا)
سرمربیان:کاظمی- مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته پانزدهم -دیدار بازگشت1382/10/04
*سایپاکرج1-2فولادمبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:یوسفی(سایپا)،خطیبی و استپانیان برای سپاهان
سرمربیان:مایلی کهن-کاظمی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ چهارم :
هفته اول-دیدار رفت1383/06/24
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-4سایپاکرج
گلزن:آقایی(سپاهان)،عباس فرد،صادقی(2)و یوسفی
سرمربیان :استانکو-تقوی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته شانزدهم-دیدار بازگشت1383/10/18
*سایپاکرج1-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:شرفی(سایپا)،خطیبی و آقایی برای سپاهان
سرمربیان:تقوی- استانکو
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پنجم
هفته چهاردهم-دیدار رفت1384/09/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 0-1سایپا کرج
گلزن:امیر وزیری
سرمربیان:فرهاد کاظمی-مجتبی تقوی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و نهم -دیدار بازگشت 1385/01/27
*سایپا کرج 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:عباس فرو مومن زاده برای سایپا- خطیبی(2بار)برای سپاهان
سرمربیان:مجتبی تقوی -فرهاد کاظمی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ ششم
هفته نهم -دیدار رفت 1385/08/16
*سایپا کرج 4-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:ابراهیم صادقی ،کاظم برجلو، امیر وزیری وامید شریفی نسب برای سایپا -جلال اکبری وعمادرضا برای سپاهان
سرمربیان:بيژن ذوالفقارنسب-لوکابوناچیچ
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و چهارم -دیدار بازگشت 1386/01/15
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-0سایپا کرج
گلزن:ابوالهیل
سرمربیان:لوکا بوناچیچ-بیژن ذوالفقار نسب
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هفتم
هفته سیزدهم -دیدار رفت 1386/10/05
*سایپا کرج 1-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد
سرمربیان:علی دایی-لوکابوناچیچ
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام- دیدار بازگشت 1387/02/11
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-1سایپا کرج
گلزن:عیسی تراوره
سرمربیان:لوکابوناچیچ-علی دایی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ هشتم
هفته پنجم-دیدار رفت 1387/07/27
*سایپا کرج 1-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:آشتیانی برای سایپا و اصغری برای سپاهان
سرمربیان:پيرليت بارسکي-کریم قنبری
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و دوم-دیدار بازگشت 1387/10/27
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0سایپا کرج
گلزن:محرم نوید کیا(2بار)
سرمربیان:فرهاد کاظمی -پيرليت بارسکي
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ نهم
هفته نهم-دیدار رفت1388/07/09
*سایپا کرج 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد(2بار)-مهدی جعفر پورو ابراهیم توره برای سپاهان
سرمربیان:محمد مایلی کهن- امیر قلعه نویی
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و ششم -دیدار برگشت1388/11/13
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان5-1سایپا کرج
گلزن:ابراهیم توره،احمد جمشیدیان،عماد محمد رضا(2)،احسان حاج صفی برای سپاهان -سعید یوسف زاده برای سایپا
سرمربیان:
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ دهم

هفته هفدهم-دیدار رفت 1389/09/13
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان4-1سایپا کرج
گلزن:ابراهیم توره(سه بار) ومحرم نویدکیا برای سپاهان- سجاد شهباز زاده
سرمربیان:امیر قلعه نویی- محمد مایلی کهن
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی و چهارم -دیداربازگشت 1390/02/30
*سایپا کرج 2-1فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:کریم انصاری فرد(دو بار)-میلوراد یانوش
سرمربیان:محمد مایلی کهن -امیز قلعه نویی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ یازدهم
هفته نهم -دیدار رفت 1390/07/10
*سایپا کرج 0-4فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:عماد رضا ،حسن اشجاری ،مهدی کریمیان ومیلوراد یانوش

مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و ششم-دیدار بازگشت 1390/11/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-1سایپا کرج
گلزن:سید جلال حسینی ،مجید ایوبی ( گل به خودی)- کریم انصاری فرد
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ دوازدهم
هفته پنجم-دیدار رفت 1391/05/28
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0-2سایپا کرج
گلزن:شهباز زاده-غریبی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته بیست و دوم -دیدار بازگشت 1391/10/12
*سایپا کرج 0-3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:محمد رضا خلعتبری،امین جهان عالیان،احسان حاج صفی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردلیگ سیزدهم
هفته سیزدهم -دیدار رفت 1392/07/26
*سایپا کرج 0-0فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

هفته بیست و هشتم -دیدار بازگشت 1393/01/07
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-2سایپا کرج
گلزن:مهدی شریفی و امید ابراهیمی برای سپاهان - سجاد شهباززاده و کاوه رضاییبرای سایپا
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ چهارده
هفته پانزدهم -دیدار رفت 1393/08/30
*سایپا کرج 2-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:میلاد میداوودی و مجتبی رمضانی برای سایپا- جواهیر سوکای و عبدالله کرمی برای سپاهان
سرمربیان:مجید جلالی- حسین فرکی
مشاهده اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


هفته سی ام -دیدار بازگشت 1394/02/25
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان2-0سایپا کرج
گلزن:مهدی شریفی (دوبار)
سرمربیان:حسین فرکی- مجید جلالی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد


لیگ پانزده
هفته پنجم -دیدار رفت 1394/6/3
*سایپا کرج 0-2فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
گلزن:احسان حاج صفی (دو بار)
سرمربیان:حسین فرکی- مجید جلالی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زردهفته بیستم -دیدار بازگشت 94/11/23
*فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1-2سایپا کرج
گلزن:پریرا-میداوودی ،زینالی
سرمربیان:ایگور استیماچ- مجید جلالی
مشاهده صفحه اطلاعات این دیدار در طوفان زرد

گزارش تفضیلی از رویارویی سپاهان و سایپا
منبع : اختصاصی طوفان زرد
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
  • اختصاصی
  • آخرین اخبار

مهدی ترکمان طلایی پوش شد/ 27 نظر

محمدطیبی به سپاهان پیوست/ 35 نظر

شکست تلخ سپاهان؛ صدر پرید !/ 50 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 8 نظر

گزارش تصویری از دیدار سپاهان و شاهین بوشهر/ 5 نظر

این سپاهانِ باشکوه!/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

ترکیب تیم فوتبال پیکان برای دیدار با سپاهان مشخص شد/ 0 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 12 نظر

ترکیب سپاهان اعلام شد/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

توقف سپاهان برابر نساجی/ 56 نظر

گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان و استقلال تهران/ 0 نظر

ترکیب سپاهان مشخص شد/ 3 نظر

اعلام ترکیب استقلال در مصاف با سپاهان/ 0 نظر

گزارشگر دیدار سپاهان و استقلال تهران مشخص شد/ 3 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 7 نظر

گزارش تصویری دیدار سپاهان و پیکان/ 1 نظر

اعلام ترکیب تیم سپاهان مقابل پیکان/ 3 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 5 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 3 نظر

گزارش تصویری سپاهان و تراکتورسازی/ 14 نظر

سپاهان صدر را ول نمی‌کند/ 16 نظر

ترکیب تراکتور مقابل سپاهان مشخص شد/ 0 نظر

20 قاب خاص، از کاپیتان خاص.../ 22 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

تساوی سپاهان و پارس جنوبی جم به سود مدعیان/ 21 نظر

ترکیب سپاهان برابر پارس جنوبی مشخص شد/ 6 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 1 نظر

توقف سپاهان در روز رکوردشکنی نیازمند/ 12 نظر

اعلام ترکیب سایپا برابر سپاهان/ 0 نظر

ترکیب تیم سپاهان اعلام شد/ 6 نظر

اعلام ترکیب گل گهر مقابل سپاهان/ 1 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

نوستالژیک های سپاهانی من/ 0 نظر

گزارش تصویری سپاهان و ذوب آهن/ 0 نظر

سپاهان فاتح شهرآورد نصف جهان/ 28 نظر

تابش: مخالف حضور قلعه‌نویی در تیم ملی هستیم/ 7 نظر

حضور بازیکن عراقی در سپاهان منتفی شد/ 2 نظر

نیکفر: سعی کردیم خواسته‌های قلعه‌نویی در نقل‌وانتقالات را برآورده کنیم/ 2 نظر

تابش: اصرار داریم در ورزشگاه‌های خودمان بازی کنیم/ 18 نظر

کناره‌گیری تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان/ 2 نظر

آقایی : حیف بود در اصفهان قهرمانی یه دست نیاورم و بخواهم از این تیم بروم/ 4 نظر

برگزاری دیدار تدارکاتی نساجی و سپاهان/ 5 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان شنبه 28 دی 98/ 1 نظر

مرادی: ترکمان بازیکن ما است/ 19 نظر

نیازمند: اردوی نیم‌فصل می‌توانست بهتر باشد/ 5 نظر

استنلی از شنبه در تمرینات سپاهان/ 54 نظر

کیانی تنها محروم سپاهان برابر ماشین‌سازی‌تبریز/ 3 نظر

رفیعی: برای رفتن به سپاهان با گل‌محمدی مشورت کردم/ 4 نظر

با وجود تغییرات زیاد، هنوز آماده هستیم/ 0 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان پنجشنبه 26 دی 98/ 1 نظر

سورپرایز آسیایی سپاهان لو رفت/ 26 نظر

چرخابی: قلعه‌نویی بهترین گزینه برای تیم‌ملی است/ 6 نظر

عقیلی؛ ستاره‌ای که قرمز و آبی نمی‌پوشید/ 8 نظر

گزارش: مورد شگفت انگیز سپاهان قلعه نویی!/ 11 نظر

ایرانپوریان: در عمر فوتبالی ام چنین بدشانسی را ندیده بودم/ 1 نظر

هواداران سپاهان در انتظار یک سورپرایز باشند/ 8 نظر

رفیعی: یک دقیقه بعد از دعوا با کی روش روبوسی کردم/ 7 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان چهارشنبه 25 دی 98/ 0 نظر

شمایل جدید سپاهان پس از هشت تغییر/ 38 نظر

نیکفر: ترجیح می‌دهیم تمرکز قلعه‌نویی روی سپاهان باشد/ 20 نظر

نقل و انتقالات هوشمندانه سپاهان در نیم فصل/ 10 نظر

روزنامه الکترونیک فوتبال اصفهان سه شنبه 24 دی 98/ 4 نظر

سروش رفیعی به سپاهان پیوست/ 79 نظر

دیدار آتی: لیگ برتر ایران - #11
میزبان شنبه
98/10/07
16:30
میهمان
صنعت نفت vs سپاهان
تختی آبادان
شبکه اصفهان
برنامه دیدارهای لیگ
در حال فراخوانی برنامه بازی ها
جدول لیگ برتر فوتبال ایران
در حال فراخوانی جدول لیگ
جدول لیگ فوتبال زنان
در حال فراخوانی جدول لیگ